Projekty

Alcedo

lednáček

Výzkum a monitoring populací ledňáčka říčního a skorce vodního v jihozápadních Čechách. Jeho cílem je mít stále aktuální přehled o silně kolísající populaci ledňáčků říčních a skorců vodních ve sledované oblasti. Máme přehled o hnízdištích obou druhů a tak je můžeme účinněji chránit před zničením při úpravách vodních toků - průběžně poskytujeme správcům vodních toků získaná data.


Dravci a sovy

pochop

Nejstarší projekt naší organizace, realizovaný již od roku 2002. V námi sledované oblasti každoročně provádíme mapování hnízdního rozšíření všech druhů dravců a sov. Na přístupných hnízdech pak provádíme kroužkování jejich mláďat. Sbíráme vývržky, chráníme hnízdiště dravců a sov a spravujeme rozsáhlou síť umělých hnízd (budek, barelů, hnízdních podložek apod.)


Brodiví

čapí hnízdo

Projekt se věnuje ochraně a sledování všech druhů ptáků z řádu brodivích - zejména však čápů bílých a černých a volavek popelavých na okresech PJ, KT a ST. Protože jsou výše uvedené aktivity časově velice náročné, přivítáme rádi další spolupracovníky z kterékoliv části výše uvedených okresů. Kontaktujte nás.


Hirundo

pískovna

Projekt se věnuje ochraně a sledování všech 3 u nás žijících druhů čeledi vlaštovkovitých - vlaštovkám, jiřičkám, břehulím. Nejvíce času je věnováno právě břehulím. Tento druh v posledních letech v Plzeňském kraji téměř vyhynul.


Vodní ptáci

labutě

Vodstvo celkově (řeky, potoky, rybníky, přehrady, tůně i mokřady) je oblíbeným prostředím našeho předsedy a proto se okolo vody hodně točíme. Prolíná se to i s jinými projekty (např. Alcedo a Brodiví). Sledujeme např. druhovou diverzitu avifauny na rybnících okresů PJ, KT a ST.