Vodní ptáci

Vodstvo celkově (řeky, potoky, rybníky, přehrady, tůně i mokřady) je oblíbeným prostředím našeho předsedy a proto se okolo vody hodně točíme. Prolíná se to i s jinými projekty (např. Alcedo a Brodiví). Sledujeme např. druhovou diverzitu avifauny na rybnících okresů PJ, KT a ST. Každoročně kroužkujeme racky chechtavé a labutě velké a okrajově i další vodní ptáky (pokud pominu ty ze samostatných projektů). Sledujeme množství kormoránů velkých (a volavek) na vybraných rybnících a data pak poskytujeme např. Krajskému úřadu Plz. kraje.

Každoročně v lednu se pak podílíme na mezinárodním zimním sčítání vodních ptáků. V budoucnu zde umístíme výsledky z těchto sčítání. Kromě toho se i účastníme správních řízení, týkajících se zásahů do vodních toků a vodních ploch - např. odbahňování, kácení břehových porostů, vypouštění (polo)divokých kachen apod.

Vybrané fotografie z tohoto projektu naleznete ve fotogalerii.

Rodinka labutí v Chocenickém Újezdě
Rodinka labutí v Chocenickém Újezdě, 2007 - v době naší návštěvy již byla mláďata vzletná a odchyt se tak nezdařil.

Zpět na přehled projektů