Projekt Dravci a sovy

Jedná se o nejstarší projekt naší organizace, realizovaný již od roku 2002. V námi sledované oblasti každoročně provádíme mapování hnízdního rozšíření všech druhů dravců a sov. Na přístupných hnízdech pak provádíme kroužkování jejich mláďat. Sbíráme vývržky, chráníme hnízdiště dravců a sov a spravujeme rozsáhlou síť umělých hnízd (budek, barelů, hnízdních podložek apod.) V roce 2007 jsme kontrolovali 130 hnízd dravců a sov a dalších 88 hnízd jsme předpokládali na základě pozorování, ale hnízda z různých důvodů nebyla dohledána. Nejhojněji kroužkovanými dravci v roce 2007 byly poštolky obecné (104 ex.) a motáci pochopi (43 ex.).

Protože jsou výše uvedené aktivity časově velice náročné, přivítáme rádi další spolupracovníky z kterékoliv části okresů PJ a KT. Kontaktujte nás.

Vybrané fotografie z tohoto projektu naleznete ve fotogalerii.

Kroužkování mláďat

Zpět na přehled projektů