Projekt Hirundo

Projekt se věnuje ochraně a sledování všech 3 u nás žijících druhů čeledi vlaštovkovitých - vlaštovkám, jiřičkám, břehulím.

Nejvíce času je věnováno právě břehulím. Tento druh v posledních letech v Plzeňském kraji téměř vyhynul. Proto jsme za podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje v roce 2005 zrealizovali "Záchranný program břehule říční v Plzeňském kraji". Bohužel realizace nepřinesla očekávaný výsledek. Populace břehulí v Plzeňském kraji je sice od roku 2005 víceméně stabilní, ale početnost tohoto druhu je stále velmi nízká a zvýšení počtu hnízdících párů se až do roku 2007 nepodařilo. V roce 2008 konečně došlo zejména díky našim aktivitám k mírnému zvýšení populace břehulí na Českém jihozápadě. I nadále se budeme snažit podpořit tento druh, aby hnízdní populace v našem kraji vzrostla.

Protože jsou výše uvedené aktivity časově velice náročné, přivítáme rádi další spolupracovníky z kterékoliv části okresů PJ a KT. Kontaktujte nás.

Vybrané fotografie z tohoto projektu naleznete ve fotogalerii.

Čerstvě upravená stěna v pískovně
Čerstvě upravená stěna v pískovně u obce Čepinec / PJ, březen 2005.

Zpět na přehled projektů