Projekt Brodiví

Projekt se věnuje ochraně a sledování všech druhů ptáků z řádu brodivích - zejména však čápů bílých a černých a volavek popelavých na okresech PJ, KT a ST.

Protože jsou výše uvedené aktivity časově velice náročné, přivítáme rádi další spolupracovníky z kterékoliv části výše uvedených okresů. Kontaktujte nás.

Vybrané fotografie z tohoto projektu naleznete ve fotogalerii.

Záchrana mláděte čápa bílého
Záchrana zraněného mláděte čápa bílého z Nepomuka, červenec 2007.

Zpět na přehled projektů