Projekt Alcedo

Výzkum a monitoring populací ledňáčka říčního a skorce vodního v jihozápadních Čechách

Již od roku 2004 se intenzivně věnujeme realizaci tohoto projektu. Jeho cílem je mít stále aktuální přehled o silně kolísající populaci ledňáčků říčních a skorců vodních ve sledované oblasti. Máme přehled o hnízdištích obou druhů a tak je můžeme účinněji chránit před zničením při úpravách vodních toků - průběžně poskytujeme správcům vodních toků získaná data. Navíc se účastníme správních řízení (dle § 70, zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), která se týkají zásahů do vodních toků. V hnízdním období sledujeme hnízdní úspěšnost a provádíme kroužkování hnízdících párů a jejich mláďat (jen v roce 2007 jsme okroužkovali 100 ledňáčků říčních). Následně díky našim dalším odchytům a zpětným hlášením zjišťujeme podrobnosti z jejich života. Sledujeme i etologii těchto druhů, potravu a další podrobnosti jejich života. Námi získané poznatky o kolísání populace ledňáčků v námi sledované oblasti v letech 2004-2007 přesně korelují s výsledky Jednotného programu sčítání ptáků v celé ČR u tohoto druhu. Projekt bude pokračovat i v následujících letech.

Protože jsou výše uvedené aktivity časově velice náročné, přivítáme rádi další spolupracovníky - zejména z Klatovska, podhůří Šumavy, Sušicka a Horažďovicka, příp. Plzeňska. Kontaktujte nás.

Vybrané fotografie z tohoto projektu naleznete ve fotogalerii.

Mapa oblasti projektu
Sledované vodní toky.

Zpět na přehled projektů