Fotogalerie

Ptačí přehlídka

kulík říční orel mořský brkoslav severní špaček obecný ledňáčci červenka obecná stehlík obecný sýkora modřinka drozd kvíčala střízlík obecný pěnkava jikavec hýl rudý volavka popelavá skorec vodní kormorán velký sýkora babka ledňáček říční kos černý brhlík lesní slípka zelenonohá labu velká

Zpět na přehled fotogalerií