Fotogalerie

Ptačí přehlídka

kulík říční orel mořský brkoslav severní sýkora modřinka volavka popelavá červenka obecná pěnkava jikavec drozd kvíčala skorec vodní hýl rudý ledňáček říční kormorán velký slípka zelenonohá kos černý špaček obecný sýkora babka labu velká stehlík obecný brhlík lesní ledňáčci střízlík obecný

Zpět na přehled fotogalerií