Aktuality

19. 12. 2010

Změny v činnosti spolku

Jak jistě víte, v podzimních komunálních volbách byl předseda Nepomuckého ornitologického spolku Václav Kovář zvolen členem zastupitelstva města Nepomuku a následně starostou města. Gratulujeme a přejeme pevné zdraví, hodně elánu a dobré nervy. Jsme tomu sice rádi, ale v činnosti spolku to nutně vedlo k určitým omezením. Byly ukončeny veškeré ekonomické aktivity spolku, nesouvisející přímo s ochranou přírody. V provozu zahradního centra s novým sídlem ve Vrčeni bude pokračovat firma ARBOCOM, s.r.o. V sobotu 15. ledna se zapojíme do evropského sčítání vodního ptactva a proběhne výroční schůze spolku, v zimním období je dále v plánu oprava poškozeného hnízda čápů černých v jedné z blízkých lokalit.

Zpět na přehled aktualit